Organisation

Så är vi organiserade på Destination Östersund

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt samordna, driva och initiera sådana gemensamma frågor som utvecklar destinationen Östersund, förstärka olika aktörers samhörighet i destinationen och utveckla besöksnäringen i Östersundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Destination Östersund ägs helt och hållet av näringslivet, medlemmar och övriga aktieägare i företaget.

Organisation Destination Östersund

Platsutveckling

Vi ser till att olika typer av evenemang genomförs i Östersundsområdet, på egen hand eller tillsammans med andra. När det händer saker i Östersund, blir staden levande och spännande.
Det lockar fler människor att besöka Östersund och får dem som bor i närområdet att besöka stan oftare.

Marknad

Vi marknadsför Östersund lokalt, nationellt och internationellt för att fler ska vilja åka hit, trivas och när de åkt längta tillbaka. Vi sätter Östersund på kartan som en fantastisk plats för konferenser och kongresser i Sverige. Arrangemangen ger pengar till kommunen och näringslivet, samtidigt passar vi på att visa upp Östersund.

Besöksservice

Vårt Turistcenter, auktoriserat av Visita, är välbesökt med stor andel internationella besökare under hela året. Besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger). Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Möten och Evenemang

Vi skapar förutsättningar och vägleder till det perfekta mötet. En neutral och icke vinstdrivande part som hjälper dig som planerar ett möte med att kostnadsfritt ge dig verktyg till att promota vår konferensstad samt att ta fram förslag på kringaktiviteter vid er konferens eller möte i Östersund.

Projektverksamhet

Destination Östersund driver olika utvecklingsprojekt med extern finansiering från bl.a. Region Jämtland Härjedalen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Läs mer om aktuella och avslutad projekt under fliken ”Projekt” längst upp på sidan.

Styrelse

Ordförande: Katarina Magnusson
Ledamöter: Johan Fryksborn, Magnus Trense, Teodor Peterson, Maria Svensson Wiklander och Kristina Magnusson

Ledning

Mikael Jonsson – Destinationschef 
Katarina Rhensbo – Administration
Calle Hedman – Platsutvecklare
Elisabeth Richardsson – Marknad och kommunikation
Jessica Thylin – Möten & Evenemang
Anna Borg – Besöksservice – Turistcenter
Lina Lif – Projektverksamhet

Årlig effektrapportering

Ledningsgruppen för Destination Östersund ska göra en årlig plan med effektmål för verksamheten som definieras och redovisas i linje med ägardirektiven samt från styrelsen definierade kvantitativa mål. Planen ska innehålla hur mål ska mätas och vilka aktiviteter som planeras. I samband med årsredovisningen lämnar bolaget en effektrapport till ägarna om genomförda aktiviteter, grad av måluppfyllelse, uppnådda resultat i mätbara termer, samt att för ägarna redovisa social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet kopplat till arbetet med platsutveckling.

Effektrapporten delas in i tre nivåer:

 1. Bolagets verksamhet
  – Utgår från ägarnas uppdrag
  – Det bolaget ansvarar för och har ägandeskap för

 2. Verksamhet i samverkan
  – Det bolaget gör och har ägandeskap för tillsammans med andra
  – Projekt, tillfälliga aktiviteter och samarbeten
  – Varierande och behovsstyrt men inom ramen för DOAB:s roll och uppdrag

 3. Hållbara effekter som delas in i:
  Socialt: Välkomnande och inkluderande
  Ekonomiskt: Tillväxt och attraktivitet året runt
  Ekologiskt: Miljö och klimatsmart

  På nivå 3 har Destination Östersunds insatser en mer indirekt påverkan genom:
  – Övergripande effekter för Östersund som plats
  – Gemensamt ägandeskap för flera aktörer
  – Hävstångsskapande insatser för Östersund
  – Varierande och behovsstyrt

Kvalitetssäkring, utvärdering och lärande

För oss är det viktigt att vi kan garantera en god kvalitet på det vi gör. Vi arbetar efter att ständigt förbättra våra arbetssätt och att ha ett långsiktigt fokus i verksamheten. Vår målsättning är att alla våra medarbetare och samarbetspartners ska vara nöjda. Därför arbetar vi systematiskt och fortlöpande med att utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheten.

Exempel på hur vi arbetar:

 • Vi förhåller oss till kraven som certifieringen och auktorisationen från Visita innebär och säkerställer en god kvalitet på det arbete vi gör. 

 • Genom exempelvis vår hemsida destinationostersund.se, LinkedIn, och Facebook samt nyhetsbrev håller vi dialogen levande med företagen i Östersund och det är också viktigt för oss att träffa våra samarbetspartners personligen. Det gör vi förutom att besöka dem i deras verksamheter genom exempelvis frukostmingel, branschträffar och koordinering av nätverk.

 • Vartannat år genomför vi en gästnöjdhetsundersökning för hela destinationen vars resultat kommuniceras till besöksnäringen. Vid behov görs även andra undersökningar som t ex imageundersökning. I samarbete med Östersunds största besöksanledningar, både anläggningar och event, sammanställer vi besöksstatistik två gånger per år. Vi sammanställer även SCB:s gästnatts-statistik varje månad som våra partners kan ta del av.

 • För att fortsätta utveckla våra digitala kanaler använder vi olika digitala verktyg för att utvärdera och följa upp t ex vår webb och kampanjer i sociala medier.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!