Organisation

Så är vi organiserade på Destination Östersund

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt samordna, driva och initiera sådana gemensamma frågor som utvecklar destinationen Östersund, förstärka olika aktörers samhörighet i destinationen och utveckla besöksnäringen i Östersundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Destination Östersund ägs helt och hållet av näringslivet, medlemmar och övriga aktieägare i företaget.

Stadsutveckling

Vi ser till att olika typer av evenemang genomförs i Östersundsområdet, på egen hand eller tillsammans med andra. När det händer saker i Östersund, blir staden levande och spännande.
Det lockar fler människor att besöka Östersund och får dem som bor i närområdet att besöka stan oftare.

Marknad

Vi marknadsför Östersund lokalt, nationellt och internationellt för att fler ska vilja åka hit, trivas och när de åkt längta tillbaka. Vi sätter Östersund på kartan som en fantastisk plats för konferenser och kongresser i Sverige. Arrangemangen ger pengar till kommunen och näringslivet, samtidigt passar vi på att visa upp Östersund.

Turistcenter

Vårt Turistcenter, auktoriserat av Visita, är välbesökt med stor andel internationella besökare under hela året. Besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger). Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Möten och Evenemang

Vi skapar förutsättningar och vägleder till det perfekta mötet. En neutral och icke vinstdrivande part som hjälper dig som planerar ett möte med att kostnadsfritt ge dig verktyg till att promota vår konferensstad samt att ta fram förslag på kringaktiviteter vid er konferens eller möte i Östersund.

Styrelse

Ordförande: Katarina Magnusson
Ledamot: Sandra Lundqvist, Johan Fryksborn, Magnus Trense, Peter Hasselskog Bredesen
Suppleant: Björn Hemmingsson, Camilla Hassberg

Ledning

Mikael Jonsson – Destinationschef 
Katarina Rhensbo – Administration
Calle Hedman – Centrumutvecklare
Elisabeth Richardsson – Marknad och kommunikation
Jessica Thylin – Östersund Convention Bureau
Anna Borg – Turistcenter