Organisation

Så är vi organiserade på Destination Östersund

Bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt samordna, driva och initiera sådana gemensamma frågor som utvecklar destinationen Östersund, förstärka olika aktörers samhörighet i destinationen och utveckla besöksnäringen i Östersundsregionen samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Destination Östersund ägs helt och hållet av näringslivet, medlemmar och övriga aktieägare i företaget.

Organisation Destination Östersund

Platsutveckling

Vi ser till att olika typer av evenemang genomförs i Östersundsområdet, på egen hand eller tillsammans med andra. När det händer saker i Östersund, blir staden levande och spännande.
Det lockar fler människor att besöka Östersund och får dem som bor i närområdet att besöka stan oftare.

Marknad

Vi marknadsför Östersund lokalt, nationellt och internationellt för att fler ska vilja åka hit, trivas och när de åkt längta tillbaka. Vi sätter Östersund på kartan som en fantastisk plats för konferenser och kongresser i Sverige. Arrangemangen ger pengar till kommunen och näringslivet, samtidigt passar vi på att visa upp Östersund.

Besöksservice

Vårt Turistcenter, auktoriserat av Visita, är välbesökt med stor andel internationella besökare under hela året. Besökare når oss genom att komma in till oss, via telefon, mail, chat och våra sociala medier (där vi även svarar kvällar och helger). Målet är att få fler nöjda gäster som stannar längre i Östersund och som i sin tur rekommenderar släkt och vänner att besöka oss.

Möten och Evenemang

Vi skapar förutsättningar och vägleder till det perfekta mötet. En neutral och icke vinstdrivande part som hjälper dig som planerar ett möte med att kostnadsfritt ge dig verktyg till att promota vår konferensstad samt att ta fram förslag på kringaktiviteter vid er konferens eller möte i Östersund.

Projektverksamhet

Vi har offentlig medfinansiering för tre projekt:

  • Nya målgrupper för Östersundsregionen: Syftar till att förstärka de tre reseanledningarna Outdoor, Testmiljöer och Long stay. Finansiering: Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och Mittuniversitetet.
  • Omställning för besöksnäringen OSD: Syftar till att skapa de bästa förutsättningarna för den lokala besöksnäringen att utveckla hållbara reseupplägg, upplevelser och aktiviteter. Finansiering: Region Jämtland Härjedalen och Tillväxtverket/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.
  • Parasport som tillväxtmotor för besöksnäringen: Syftar till att kraftsamla regionens besöksnäring kring parasport samt relaterade affärsmöjligheter kopplat till tillgänglighet och inkludering. Därigenom ska projektet öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Finansiering: Region Jämtland Härjedalen/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.


Upphandling: Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen utifrån Coronapandemin:

Vi vann en upphandling som syftar till att stärka upp besöksnäringens aktörer kunskaps- och kompetensmässigt som stöd kopplade till de utmaningar som följer i spåren av pandemin. Det sker genom att arrangera utbildningar, föreläsningar, inspirationsträffar och digitalt utbildningsmaterial inom 5 områden utpekade av uppdragsgivaren. DOAB verkar inom detta projekt i kommunerna Berg, Krokom och Östersund. Under 2021 genomfördes framför allt planering inför kommande år. Finansiering: Region Jämtland Härjedalen och Tillväxtverket/Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Styrelse

Ordförande: Katarina Magnusson
Ledamöter: Johan Fryksborn, Magnus Trense, Teodor Peterson, Maria Svensson Wiklander och Kristina Magnusson

Ledning

Mikael Jonsson – Destinationschef 
Katarina Rhensbo – Administration
Calle Hedman – Platsutvecklare
Elisabeth Richardsson – Marknad och kommunikation
Jessica Thylin – Möten & Evenemang
Anna Borg – Besöksservice – Turistcenter

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder