PROJEKT:

Hållbar destinationsutveckling

Projektets mål är att implementera ett internationellt ramverk för hållbar destinationsutveckling som stöttar och driver på företagens hållbarhetsarbete samt synliggör, marknadsför och inkluderar dem i globala värdekedjor.

Period: September 2023 – december 2026

Exempel på projektaktiviteter:

  • Påbörja benchmark av Östersund i ett av de vedertagna ramverken som andra nordiska destinationer arbetar med.
  • Testa hur/om Östersunds medlemskap i ramverket kan användas som ett mervärde för att attrahera t ex etableringar, evenemang och samarbeten med turoperatörer.
  • Vägleda företag i hur de kan nyttja Östersundsregionens synlighet som hållbar destination för egen affärsutveckling.


Hur företag kan delta:

  • Ta del av kunskapsmaterial och nyhetsuppdateringar avseende Östersunds mätningar i ramverket.
  • Delta på informationsträffar.
  • Delta i referensgrupp – kontakta joanna.gustafsson@destinationostersund.se för att anmäla ditt intresse.

Aktuellt:

Klimatfrukost med Viable Cities 
6 mars deltog vi på Viable Cities Klimatfrukost nr 34 med tema Evenemang som motorer för omställning till klimatneutrala städer. Här finns inspelningen. 

Destination Östersund går med i den globala hållbarhetsrankingen GDSI
Östersund kommer att utvärderas som hållbar destination och jämföras med ett 100-tal destinationer internationellt 2024. Att delta i ramverkets nätverk och ranking är en del av en kraftsamling kring hållbar platsutveckling, det som vi nu även lanserar under begreppet ”Glocal hero Östersund”.

Här kan du läsa mer i pressmeddelandet.

Presentation om GDSI från Destination Östersunds frukostmingel 8 februari.

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Destination Östersund.

Joanna Gustafsson
Processledare

Katarina Rhensbo
Projektmedarbetare

Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling

Projektet är ett av tre delprojekt inom projektet Bättre besöksnäring – Datadriven och hållbar utveckling. Projektets huvudmål är att stärka hållbar tillväxt och konkurrenskraft hos besöksnäringsföretag i och runt Östersund genom att utveckla och effektivisera deras tjänster och produkter. Förväntade långsiktiga effekter är att besöksnäringen i Östersund höjer sin kompetens för hur man både nyttjar och utvecklar sina verksamheter på ett effektivt och hållbart sätt.

Här kan du läsa mer om projektet i helhet och de övriga delprojekten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!