Hållbarhet - Certifieringar - index

Hållbarhet – definierat och inspiration

Certifieringar, märkningar & index för kvalitet och hållbarhet

 • Global Sustainability Tourism Council (GSTC): 
  www.gstcouncil.org

 • Kriterier för företag på svenska: gstcouncil.org

 • Swedish WelcomeEn hållbarhetsmärkning för företag inom besöksnäringen. Märkningen innebär att företaget följer en metodik kring sitt hållbarhets- och kvalitetsarbete.Swedishwelcome.se

 • EU EcolabelEU:s officiella miljömärke för varor och turism. Miljömärkning Sverige AB ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. – environment.ec.europa.eu

 • Bra Miljöval – Svenska Naturskyddsföreningens märkning för olika varor och tjänster som sparar på naturresurserna  – www.bramiljoval.se/foretag

 • ISO 14001 är en internationell standard som ska hjälpa företag att införa ett miljöledningssystem. Det ställs krav på certifiering, kontinuerliga förbättringar och extern revision  –  Detta är ISO 14001 – Svenska institutet för standarder, SIS

 • SvanenSvanen är Nordens officiella miljömärkning för varor och tjänster. Både miljö- och klimatkrav ställs och kraven höjs kontinuerligt – www.svanen.se/att-svanenmarka/ 

 • KRAV – Restauranger och kaféer som serverar mat tillagad av ekologiska råvaror kan KRAV-märkas. KRAV ägs av sina medlemmar, som kommer från företag och organisationer i livsmedelsbranschen. – www.krav.se

 • Green Key – Green Key är en internationell miljömärkning för anläggningar inom besöks- och turistbranschen.  – www:greenkey.se

 • GreentimeCertifiering för evenemangsarrangörer, som innebär att evenemanget uppnår ett antal hållbarhetskrav. Certifieringen drivs av Greentime. – greentime.se/certifiering-evenemang

 • Nature’s BestEn kvalitetsmärkning av ekoturismföretagares verksamheter. Certifieringen drivs av branschorganisationen Naturturismföretagen. naturesbestsweden.com

 • Svenska Mötenmedlemsorganisation för mötesanläggningar, med krav på hållbarhet.  – www.svenskamoten.se 

 • Fairtrade – Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. – fairtrade.

 • SUSA Eventdiplomering – En digital metod för eventdiplomering för hållbarhetsanpassat event. Den baseras på att kartlägga vilka målområden i Agenda 2030 som eventet har mest koppling till, utifrån det genomförs konkreta åtgärder för att vara med och bidra till förbättringar inom målområdet. www.susa.nu

 • ISO 20121 – En standard med specifika krav på ett ledningssystem för hållbarhet vid evenemang för alla typer av evenemang eller evenemangsrelaterade aktiviteter, och vägledning ges om hur dessa krav ska efterlevas. www.sis.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder