Under november-februari kör vi ett antal lunchföreläsningar för att inspirera och öka kunskapen hos arrangörer av stora och små evenemang. Vi välkomnar även företag som vill lyfta besökarnas upplevelse av evenemangen och själva ta del av de möjligheter som evenemang i Östersundsregionen ger.

Evenemangsarrangörer, idrotts- och kulturföreningar, hotell, besöksanläggningar, restauranger, butiker, transportföretag… eller helt enkelt alla som vill vara med och  utveckla befintliga evenemang i Östersundsregionen och ge inspiration till nya!

Framtidsspaning Evenemang

7 december kl 11.45-15, Clarion Hotel Grand (gratis och lunch ingår) Anmäl dig nedan – begränsat antal platser…

Varför är evenemang så viktiga för en plats, och vad ser vi för trender framåt i Sverige? Vad innebär tiden efter pandemin, vilka hot men också möjligheter finns? Hur gör man nyskapande evenemang och varför klarar sig vissa evenemang sig bättre än andra?

Joppe Pihlgren verksamhetsledare för Svensk Live, popstjärna i Docenterna och förflutet som programledare i TV tillsammans med Martin Roos, tidigare manager och bandmedlem i Kent, före detta VD i Destination Eskilstuna och ny Styrelseordförande i Svensk Live inspirerar oss att tänka framåt i en tid av oroligheter

Kommande föreläsningar

Marknad och affärsutveckling

Januari. Dag tid och plats meddelas senare

Har besöksnäringen och företagen vad som krävs för att lyckas när evenemangen kommer? Med frågor från grunden och stark kreativ syn inspirerar Henrik Lundqvist med coachande samtal. Tillsammans undersöker vi och blottlägger vad som krävs för att lyckas med affärerna under de stora och små evenemangen.

Sponsring

Februari. Dag tid, plats och föreläsare meddelas senare

Efter en lång tid som satts på paus under pandemin har många arrangörer och andra typer av event och företag upplevt det allt svårare att få med sig sponsorer och företag att investera. Men hur ser framtiden ut?

Vad krävs det för att bli attraktiv för företagen och hur ser den nya sponsoringvärlden ut med mer värderingstyrda och samhällsengagerade samarbeten. Under detta seminarie ska vi ta tempen på vilka möjligheter det finns framåt och ta upp framgångsrika exempel.

Tidigare föreläsningar

Säkerhetsseminarie för arrangörer av stora och små evenemang

16 november kl 11.45-15, Clarion Hotel Grand (gratis och lunch ingår) Anmäl dig nedan – begränsat antal platser…

Petter Säterhed från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap presenterar den nya säkerhetshandboken för arrangörer. Hur är säkerhetsguiden utformad och vad bör man som arrangör tänka på för att höja säkerheten på sitt arrangemang? 

Jonna Ålander och Jenny Einebrant från Länsstyrelsen, regionkoordinator mot prostitution och människohandel samt samordnare mot mäns våld mot kvinnor, berättar om sambandet mellan stora evenemang och en ökning av prostitution samt hur man arbetar förebyggande.

Sofie Sillrén från Storsjöyran som tidigare varit projektledare för Svensk Lives projekt ”Dare to Care” berättar hur festivaler i allmänhet och Storsjöyran i synnerhet arbetar för att förebygga sexualbrott. Alla deltagare får den nyutgivna handboken med praktiska tips och råd.

Föreläsningarna är kostnadsfria och är en del av projektet ”Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen utifrån coronapandemin”.