Statistik och omvärld

Att samla fakta är viktigt!

2019 omsatte besöksnäringen i Östersund omsatte 930 mkr. Totala antalet gästnätter uppgick till 1.42 miljoner, varav 480 000 i kommersiella gästnätter. 1 125 var årssysselsatta.

Att samla fakta om vad som händer i Östersund och vår omvärld är viktigt både för utvecklingen av vår egen verksamhet och för att beslutsfattare och företag i Östersund ska kunna utvecklas och investera på bästa sätt. Här kommer vi löpande att presentera undersökningar, statistik och rapporter, trendspaningar och intressanta länkar för fördjupad kunskap. Så kika in här strax igen.

Visit Östersund / Destination Östersund, Elisabeth Richardsson

ELISABETH RICHARDSSON
Marknad & kommunikation