Arbetet med Purple Flag igång

Nu har vi påbörjat arbetet med att Purple Flag certifiera Östersund under nästa år.

Ett projekt som syftar till att  kvalitetssäkra kvällsekonomin i Östersunds stadskärna är igång och vår målsättning är att Purple Flag certifieras under nästa år. Projektet innebär ett målmedvetet arbete för att höja stans attraktionskraft och få en bättre och tryggare kvällsupplevelse efter kl 17 i centrum. Det handlar t e x om att försöka skapa förutsättningar för ett varierat utbud av upplevelser och aktiviteter och se över belysning på otrygga platser. Projektet drivs av oss på Destination Östersund i nära samarbete med bl a deltagare från Östersunds kommun, handeln, polisen och fastighetsägare. Vill du veta mer om Purple Flag – kolla in länken här  
Vill du veta mer om styrgrupp och arbetet på plats kontakta Calle Hedman

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!