PROJEKT:

Inom ramen för av Region J/H upphandlat uppdrag utför Destination Östersund AB projektet:

Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen utifrån Coronapandemin

Projektet har sin bakgrund i att näringslivet i Jämtland Härjedalen kopplat till coronapandemin upplever stora utmaningar som påverkar företagens förmåga att bedriva verksamheten. Besöksnäringen kan på goda grunder antas vara den näring som drabbats hårdast av pandemins utbredning, både globalt, nationellt och regionalt. Pandemins effekter har därefter fortsatt ställt nya krav på näringen. Det finns stora behov bland företagen att ställa om till de nya marknadsförutsättningar som pandemins effekter har skapat.

Projektet innefattar fem delområden:

  • Digitalisering och nya trender
  • Coachning utifrån ett coronaperspektiv
  • Cirkulärt företagande
  • Hållbar destinationsutveckling
  • Nya affärsmodeller

Projektet omfattar Berg- (exkluderat Klövsjö fjällområde), Krokom- och Östersunds kommun

Aktiviteter:

Inom varje delområde kommer det genomföras utbildande och kompetenshöjande initiativ. Det kommer vara en mix av föreläsningar, workshops och processarbete som sker både digitalt och fysiskt. Det geografiska området skapar möjligheter och projektet kommer att anpassas utifrån dessa. Målsättningen är att initiativen skapar ny kunskap om och handlingar för att utveckla och stärka företagandet inom besöksnäringen kopplat till de nya marknadsförutsättningarna som pandemin skapat.

Period: September 2021 – februari 2023

Inbjudan till Inspirationsföreläsning – klicka på länken nedan för att läsa mer och anmäla dig.
https://destinationostersund.se/wp-content/uploads/2022/01/Inspirationsforelasning-med-Simon-Jaktlund.pdf https://destinationostersund.se/wp-content/uploads/2022/02/Simon-Jaktlund-9-feb.pdf
OBS Nytt datum 9 februari

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Nationella programmet för europeiska regionala utvecklingsfonden

LINA LIF
Projektkoordinator

TOBBE RYMAN
Projektledare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!