PROJEKT:

Utvecklingsprojekt för Östersund Winter sports camp

Projektet avslutades 2023-06-30. Här kan du ladda ner projektets slutrapport.

Östersund Winter Sports Camp är ett affärs- och destinationsutvecklingsprojekt med syfte att skapa en paketerad och valbar produkt för att positionera Östersund som en sportlovsdestination och därigenom stärka tillväxt i besöksnäringen. Projektet bygger vidare på en förstudie genomförd av Nordiska Ungdomsspelen, genomförd 2021 med finansiering från Östersund kommun, som visat stor potential för konceptet Östersund Winter Sports Camp.

Projektets övergripande mål är att:

  • Skapa och konceptualisera Östersund Winter Sports Camp
  • Skapa en fortsatt organisations- och driftsplan samt identifiera en fortsatt huvudman som driver och arrangerar konceptet efter projekttiden.

Projektets huvudaktiviteter innefattar:

  • Konceptutveckling med näringsliv och kringaktiviteter
  • Konceptutveckling av idrottsinriktat program
  • Kommunikationsplanering
  • Framtagande av webbsida
  • Utvärdering och skapande av fortsatt drifts- och organisationsplan

 

Läs mer information om piloteventet 2023 här:  www.wintersportscamp.se

På sikt förväntas projektet generera:

  • Ökad attraktivitet för destinationen under sportlovsveckorna
  • Fler gästnätter, ökad lönsamhet och fler arbetstillfällen inom besöksnäringen.
  • Främja ökat intresse för utövande av idrott bland länets unga invånare.

 

Period: Maj 2022 – Juni 2023

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, Destination Östersund, We & Sports, Parasport Sverige, RF SISU Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet.

TOBBE RYMAN
Projektledare

KJELL LUNDBERG
Processledare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!