Evenemang

Ska du arrangera ett evenemang ?

För att underlätta för dig som ska arrangera ett evenemang här i Östersund har vi samlat information som kan vara bra att ha till hands inför, under och efter evenemanget.

Marknadskanaler

Vår evenemangskalender visitostersund.se/evenemang.

Som arrangör till ett evenemang kan du lägga in ditt event i den digitala evenemangskalendern. I eventmanager lägger du själv in ditt event, med text, bild, datum etc. Här kan du skicka in evenemang.

Digitala skärmar Turistcenter – kontakt Malin Burns

Digitala vägskyltar – kontakt Östersunds Kommun

Tips, kunskap och initiativ för evenemangsarrangörer


Flera tips från Visit Skåne om hållbara evenemang:


Certifieringar och planeringsverktyg för evenemang

  • Greentime – Certifiering och planeringsverktyg för evenemangsarrangörer som innebär att evenemanget uppnår ett antal hållbarhetskrav med koppling till de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Certifieringen drivs av Greentime.
  • SUSA Eventdiplomering – En digital metod för eventdiplomering för hållbarhetsanpassat event. Den baseras på att kartlägga vilka målområden i Agenda 2030 som eventet har mest koppling till, utifrån det genomförs konkreta åtgärder för att vara med och bidra till förbättringar inom målområdet.
  • ISO 20121 – En standard med specifika krav på ett ledningssystem för hållbarhet vid evenemang för alla typer av evenemang eller evenemangsrelaterade aktiviteter, och vägledning ges om hur dessa krav ska efterlevas.
  • Svenska Möten  – Klassificeringen innebär att anläggningen möter höga krav på möteslokaler, logi, restaurang och säkerhet.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!