Evenemang

Ska du arrangera ett evenemang ?

För att underlätta för dig som ska arrangera ett evenemang här i Östersund har vi samlat information som kan vara bra att ha till hands inför, under och efter evenemanget.

Marknadskanaler

Evenemangskalender visitostersund.se/evenemang
Som arrangör till ett evenemang kan du lägga in ditt event i den digitala evenemangskalendern. I eventmanager lägger du själv in ditt event, med text, bild, datum etc.

Skicka in evenemang

Digitala skärmar Turistcenter – kontakt Malin Burns

Digitala vägskyltar – kontakt Östersunds Kommun

 
 

Tourism in Skåne om hållbara evenemang

 
 


Certifieringar och planeringsverktyg för evenemang

  • Greentime – Certifiering och planeringsverktyg för evenemangsarrangörer, som innebär att evenemanget uppnår ett antal hållbarhetskrav med koppling till de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030. Certifieringen drivs av Greentime.

  • SUSA Eventdiplomering – En digital metod för eventdiplomering för hållbarhetsanpassat event. Den baseras på att kartlägga vilka målområden i Agenda 2030 som eventet har mest koppling till, utifrån det genomförs konkreta åtgärder för att vara med och bidra till förbättringar inom målområdet.

  • ISO 20121 – En standard med specifika krav på ett ledningssystem för hållbarhet vid evenemang för alla typer av evenemang eller evenemangsrelaterade aktiviteter, och vägledning ges om hur dessa krav ska efterlevas.

  • Svenska Möten  Klassificeringen innebär att anläggningen möter höga krav på möteslokaler, logi, restaurang och säkerhet.

Här kan du se mer information om vad vi på Destination Östersund kan bistå med – Om ditt evenemang riktar sig till en nationell och internationell publik / deltagare. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder