Kultur & kulturella och kreativa näringar

Här hittar du information från Kulturdepartementet.

Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher:
Regeringen.se

 
 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Våra åtgärder