Plan för utveckling av besöksnäringen

Besöksnäringen har stor betydelse för Östersund och är en av våra viktigaste näringar

Besökare från Sverige och övriga världen bor, handlar, besöker våra turistattraktioner, deltar i möten och evenemang vilket genererar stora ekonomiska värden. Bland besökarna finns också potentiella inflyttare som i en framtid kanske väljer att bosätta sig i vår stad.

Besöksnäringen ökar i hela Sverige och Östersund håller takt med övriga riket. Våra stora evenemang sätter Östersund på kartan. Det, tillsammans med ett ökat intresse för ”hemester” och utvecklade kommunikationer till t.ex. Storbritannien, talar för en fortsatt god utveckling. Det vill Destination Östersund och Östersunds kommun ta fasta på. Därför har vi arbetat fram den här besöksnäringsplanen.

Syftet med planen är att den ska peka ut riktningen samt ge stöd och vägledning för de aktörer – kommunen, destinationsbolaget, företag med flera – som på olika nivåer arbetar med att utveckla besöksnäringen. Det är först när många drar åt samma håll som saker och ting börjar hända på riktigt!

Planen reviderades för att gälla även 2024 och ett arbete för ett nytt underlag pågår från 2025.

Här finns Plan för besöksnäringen 2019-2024 som PDF.

ELISABETH RICHARDSSON
Marknad & kommunikation

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!