PURPLE FLAG
Sweden

Nu är arbetet igång med att göra Östersund till en Purple Flag-certifierad stad

I de flesta orter, städer och stadskärnor är det liv och rörelse under dagtid. Folk träffas, äter lunch, fikar, shoppar och gör sina ärenden. Men som genom ett trollslag töms gator och torg vid 17-tiden. Så behöver det inte vara! Med Purple Flags samverkansmodell skapar vi förutsättningar för en hållbar tillväxt med bättre och tryggare kvällsupplevelser som stärker platsens varumärke och attraktionskraft.

I Östersund har vi nu startat upp arbetet kring att göra vår stad till en Purple Flag-certifierad stad. Det innebär att vi under ett års tid kommer arbeta med ett utvalt område i stadskärnan där vi jobbar med olika sätt att skapa en renare, tryggare och säkrare miljö både för besökare och verksamheter. Vi vill tillsammans skapa en social hållbarhet som håller även efter kl 17 på dagarna. 

Den 6 november genomfördes en första trygghetsvandring i fyra olika grupper och tidszoner, detta för att skapa en nulägesanalys över vår stadskärna under kvälls- och nattetid. Hela området för Purple Flag gicks igenom, diskuterades och åtgärdslistor kommer nu att skapas efter vad som hittats och upplevts under vandringarna. 

CALLE HEDMAN
Centrumutvecklare

Tidsplan Purple Flag

Här kan du se vad som genomförts i arbetet med Purple Flag, vad vi jobbar med just nu och vad nästa steg i arbetet till en certifiering är.

5 okt – Uppstart
Uppstartsmöte med ledningsgrupp och ansvarig från Svenska Stadskärnor

6 nov – Trygghetsvandring
4 st trygghetsvandringar genomförs tillsammans med ledningsgruppen och inbjudna mellan kl 17.00-04.00 för att få en nulägesanalys över vår stadskärna och därefter skapa åtgärdslistor.

Vecka 46-50 – Sammanställning
En sammanställning av de anteckningar och nulägesanalyser från trygghetsvandringen görs och vi börjar titta på en första åtgärdslista. 

Vecka 2-7 – Nulägesanalys, Handlingsplan & tidsplan
Skrivandet av Nulägesanalys, handlingsplan och en övergripande tidsplan tas fram av projektgruppen och presenteras för ledningsgruppen under nästkommande möte. 

18 feb – Ledningsgruppmöte

Ledningsgruppen samlas för avstämning och förankring av analyser och tidsplaner för att sedan arbeta fram en projektplan.

9 mars – Workshop område TURKOS
Vi genomför en första workshop med aktörer från område turkos (Rådhusgatan > Storgatan, Postgränd > Thoméegränd). 

16 mars – Workshop område ORANGE
Vi genomför en andra workshop med aktörer från område orange (Rådhusgatan > Storgatan, Törnstensgränd > Postgränd).

23 mars – Workshop område ROSA
Vi genomför en tredje och sista workshop med aktörer från område rosa (Rådhusgatan > Badhusparken, Stortorget > Törnstensgränd/Storgatan).

Tidsplanen uppdateras löpande.

Har du idéer kring hur vi kan göra Östersund till en tryggare stad?

Har du redan nu bra idéer kring hur vi kan skapa en renare, tryggare och säkrare miljö i vår stad? Dela gärna med dig via formuläret!

AKTUELLT

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!