PROJEKT:

Nya målgrupper för besökare till Östersundsregionen

Målet med projektet är att göra Östersund mer robust som besöksdestination. Projektet ska skapa förutsättningar för att sjösätta tre nya reseanledningar inom destinationen och därigenom bli attraktiv för fler målgrupper.

De tre nya reseanledningarna är:

Long Stay

Målgrupp:
Internationella och nationella personer som arbetar på distans och bor längre perioder i olika städer/orter.

Testmiljöer

Målgrupp:
Företag

Outdoor

Målgrupp:
Privatresenärer

Projektets aktiviteter innefattar bland annat framtagande av kunskapsmaterial och analyser, workshops med företag, affärsutveckling och marknadsbearbetning. Förväntade långsiktiga effekter är att stärka Östersund som ett resealternativ för flera nya målgrupper, även i ett internationellt perspektiv.

Finansiering:

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, Destination Östersund, Östersunds kommun och Mittuniversitetet.

LINA LIF
Projektkoordinator