Summering av GSTC2024

23-25 april stod Visit Sweden och Tillväxtverket värd för Global Sustainable Tourism Councils internationella kongress i Stockholm med 500 deltagare från 57 länder för att diskutera och utbyta erfarenhet för en hållbarare turism. Att Sverige fick äran att arrangera GSTC2024 med temat Purposeful Travel beskrivs av Visit Sweden som ett viktigt led i att öka kunskapen och inspirera branschen till ett mer medvetet resande och på så sätt öka svensk besöksnärings långsiktiga konkurrenskraft. Dagarna fylldes med viktiga samtal, erfarenhetsutbyte och praktiska exempel från världen över.

Destination Östersunds deltagande finansierades med stöd av projektet Bättre besöksnäring – datadriven och hållbar utveckling. 

Foto och text: Joanna Gustafsson

Fördjupning av internationell standard för hållbar turism

I samband med konferensen erbjöds en fördjupning av GSTCs standard för hållbar turism med Jeppe Klockareson. Vi deltog för att få en bättre förståelse för hur kriterierna, som riktar sig mot både företag och destinationer, kan tolkas ur en svensk kontext och hur vi kan ta hjälp av dem i utvecklingen av destinationen Östersund. Utifrån kriterierna hölls diskussioner och gästföredrag från bland annat Västerbotten Experience och Destination Järvsö som kommit långt i arbetet och är föregångare i Sverige.

Global Sustainable Tourism Councils standard för hållbar turism grundar sig på fyra pelare:

 • A: Sustainable management
 • B: Socioeconomic impacts
 • C: Cultural impacts
 • D: Environmental impacts (including consumption of resources, reducing pollution, and conserving biodiversity and landscapes)Konferensen GSTC2024

Sedan följde två dagar med konfererande med en större öppningssittning innan det hölls parallella sessioner med olika aktuella teman för besöksnäringen. Upplägget varvades med presentationer av gästtalare som berättade hur de arbetar med hållbarhetens dimensioner från olika platser världen över, paneldiskussioner, erfarenhetsutbyte och mingel. Längre ner finns det sammanfattade slutsatser från några av sessionerna.

TIPS: För er som vill få höjdpunkterna så kommer Visit Sweden att sända ett sammanfattande webbinarium den 5 juni kl 09:00-10:00. Mer info och anmälan.

Efter fullmatade dagar krävs det reflektion för att tillvarata alla möten, insikter, lärande och exempel som jag vill ta med mig framåt tillsammans med kollegor, företag, besökare och Östersundare, och inte minst i vårt pågående arbete med Global Destination Sustainability Index. Hållbarhet, hållbart resande och hållbar utveckling av besöksnäringen är globala frågor men som kräver lokala lösningar och berör oss alla. Att branschkollegan Jonas Herjeby från Jämtland Härjedalen Turism deltog på konferensen var också värdefullt för att tillsammans diskutera olika frågor utifrån vårt lokala perspektiv för Östersund och Jämtland Härjedalen. Här kan ni läsa Jonas sammanfattning från dagarna.

TIPS: Visit Sweden har även en verktygslåda för att kommunicera med den medvetna resenären.

TIPS: Sessionerna livesändes och finns att titta på i efterhand på GSTCs Youtube-kanal, vilket gör det enkelt att välja ut de teman som är mest intressant för din verksamhet och arbetsroll.

Sammanfattning från några sessioner

Tourism Supporting Biodiversity through Nature Positive and Rewilding

Panel: Rewilding Europe, Global Environment Facility, Visit Valsugana

Turism kan aktivt bidra till bevarande av biologisk mångfald och restaurering av olika livsmiljöer. Föredragen delade exempel där resebranschen har spelat en avgörande roll i att återuppliva naturlandskap och hur ansvarsfull turism kan stärka lokala samhällen. Visit Valsugana har exempelvis ett projekt där man kan adoptera en ko för att främja och stödja berget och dess traditioner genom att engagera besökare, turister och invånare för att öka medvetenheten om naturen och dess landskap. Förra året adopterades 300 kor. De gör även mycket för att skapa gemenskapsengagemang som ska bidra till att invånarna vill vara ambassadörer för platsen.

Industry Stakeholder Engagement at a Destination Level

Panelen: Sentosa Development Corporation, Kungliga Djurgårdens Intressenter, Västerbotten Expreience, Peninsula Papagayo

Destinationsförvaltning kräver en bra offentlig policy och engagemang från näringslivets olika intressenter. Panelen delade exempel på framgångsrika intressentengagemang. Några av medskicken:

 • Quality tourism can’t be qualitative if its not sustainable.
 • You must know your why.
 • Many stakeholders ask the question ”what’s in it for me?” – the answer is NOTHING until you start putting something in (time, engagement, actions) towards the common goals.
 • It’s a challenge to care for the cultural heritage as we develop and meet the challenges of the future.
 • The DMO can be the solution to common challenges and problems faced by the destination. The board members and partners need to put in the same goals into their own companies and staying true to the common goals.
 • Neighbours helping neighbours, most of the work needs to be done by the attractions and businesses themselves.
 • Greenwashing is a big issue for everyone, but the more we talk about what it means and how to validate our activities the better.
 • When someone is resistant change, they usually don’t see the benefit and we need to inform or make it beneficial for them. Building trust over time and follow up with a stakeholder engagement matrix.

Destination Stewardship and Guest Experience

Panelen: Visit England, South Tyrol, Swedish Lapland Visitors Board, Sapmi Nature Camp, Viavia Tour & Travel Jogja

Olika perspektiv och innovativa strategier krävs för att främja destinationer på sätt som berikar besökarengagemanget och säkerställer långsiktig hållbarhet med balans mellan besökarnöjdhet och samhällsvälmående. Några av medskicken från deltagarna:

 • Tourism can be a solution, but we need to coexist. Work and collaborate with other sectors, tourism and the community affects each other all the time.
 • Spread pride among residents about the destination as a place to live, work and visit.
 • Be the change, sustainability is not a trend but a shared responsibility.
 • Focus on making meaning, not marketing.
 • Sustainable tourism done right is a force for good which makes it possible to share stories, history, protect nature and biodiversity.
 • Indigenous people around the world are stewards of nature, 80% of the world’s biodiversity is found on indigenous land.
 • Find alternative wording for sustainability with focus on the identity of the local place, its culture and based on what the residents are proud of.
 • SMEs are drivers and developers as they deliver products to locals, visitors and other businesses at the destination.
 • Traditional industries (especially the tech boom in the Northern parts of Sweden) are depending on tourism developers and DMOs to create attractive places for residents and new laborers.


Sustainability Nordic Programs Utilizing the GSTC Framework

Panelen: Innovation Norway, Visit Finland

Nationell strategi är viktig för att planera, utveckla och implementera hållbarhet inom turism och besöksnäring. Innovation Norway och Visit Finland ger företag och destinationer verktyg för att utveckla hållbar turism, för att mer systematiskt anta hållbara åtgärder, och kunna prioritera hållbar utveckling. Medskick:

 • Working with standards creates an agenda and a pathway forward, but everything can’t be measured the same way.
 • You get wiser while working with the GSTC criteria by acknowledging challenges and bringing them to light.
 • Finland took the GSTC standard and worked with local DMOs and businesses to tailor it to their conditions.
 • Using indicators and the standard creates data that will make it possible to utilize more tools and competence for the industry and the communities.


Sustainability Measurement & Evaluation

Panelen: Mindhous, Booking Holdings, Tillväxtverket, easyJet Holidays

Mätning och utvärdering är en avgörande del av hållbarhet inom turism och nämns ofta i de föreslagna indikatorerna för GSTC-kriterierna. Denna session handlade om insikter i effektiva utvärderingstekniker som driver kontinuerlig förbättring av hållbarhetsmetoder och säkerställer ett ansvarsfullt och mätbart tillvägagångssätt för besöksnäringen. Medskick från panelen:

 • The traveler’s perspective needs to be incorporated in the sustainability work. The dimensions of sustainability are equally captivating for the global traveler.
 • 1 out of 2 travel consumers say it costs too much to travel sustainably while trimming carbon footprints sparks more debate than boosting local communities.
 • 40% of overseas travelers are unsure of what a sustainable option is.
 • Measuring the CO2 emissions has challenges with the supply chain complexity, data reliability, verification, and assurance.


Attracting longer stays at destinations

Panelen: Tourism Fiji, Turistrådet Västsverige, Tourisme Îles de la Madeleine, The Icelandic Tourist Board

Att uppmuntra längre vistelser och besök utanför högsäsongen gör det möjligt för destinationer att nå ”slow-travel”-kunder som deltar i aktiviteter utöver de mest populära tiderna och platserna. Detta hjälper till att diversifiera och sprida fördelarna från besökare och mildrar också problemen med överturism. Destinationer kan optimera sin attraktionskraft genom att uppmuntra längre och mer hållbara besök. Medskick från panelen:

 • Geographic remoteness can be an advantage for longer stays at destinations.
 • Strategic marketing with high value experiences and storytelling for the right target groups, Iceland focuses on the fun loving globetrotter and independent explorer.
 • Shaping perceptions and enabling an efficient and innovative tourism.
 • Longer stays are good for both residents, visitors and businesses who can offer full-time jobs and build resilient operations.
 • Tour operators are an effective way to reach new markets and consumers, but they need to be qualitative and on the same page regarding sustainability.
 • Genuine connections are key to build a destination’s reputation.


 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!