Åtgärdslista presenterades

Näringsdepartementet vill ha fortsatt dialog med stadskärnorna

I dag 17 mars träffade 28 stadskärnor näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg för att presentera det upprop som samlats in under den senaste månaden. Mötet hölls digitalt och stadskärnorna beskrev hur stöden som regeringen inrättat inte möter de behov som finns ute i landet. Många frågor kvarstår dock efter mötet.

Cityorganisationer arbetar med platssamverkan och utveckling av stadskärnan på uppdrag av näringslivet, fastighetsägarna och kommunen. Under mötet förde organisationerna fram vilka konsekvenser pandemin kan få för framtidens svenska stadskärnor.

–  Vi är glada över att statssekreteraren tagit sig tid. Under dagens möte blev det tydligt att vi och regeringen inte delar samma bild av stadskärnornas situation. Det fanns flera frågor som fortsatt är obesvarade och där statssekreteraren har lovat att återkomma, säger Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan som var en av dem som höll i mötet. Det är positivt att statssekreteraren lyfte vikten av en fortsatt dialog kring stadskärnornas framtid, fortsätter Pia Sandin.

Under mötet presenterade städerna en lista med förslag på åtgärder som skulle göra situationen bättre för de tusentals näringsidkare som finns i våra stadskärnor runt om i Sverige. Regeringen har en god dialog med branschorganisationerna men det ger inte en heltäckande bild av hur småföretagarna i stadskärnorna upplever det. Stadskärnorna representerar inte bara handel och besöksnäring utan innehåller även service- och tjänsteföretag samt kultur och upplevelseföretag som drabbas hårt i pandemin.

–  Den senaste månaden har vi tillsammans lyssnat in näringsidkare runt om i Sveriges stadskärnor hur situationen ser ut för dem. Vi har många vittnesmål om att stöden inte når fram, att de tar för lång tid, att stora resurser läggs på att reda ut vilka regler som gäller och vad som händer när de olika stöden krockar med varandra eller när stöden inte är anpassade för branscherna. Samtidigt visas en bild för allmänheten att näringslivet har en uppsjö av stöd att söka, vilket gör att kunderna tror att de inte längre behöver konsumera lokalt. Den här krisen är inte över och det är av största vikt att vi fortsätter stötta det lokala näringslivet, säger Hanna Candell, VD för Helsingborg City som tillsammans med Pia Sandin höll i mötet.

Under mötet lyssnade representanterna från departementet på stadskärnornas oro och den bild av företagarnas verklighet som presenterades. Det finns en stor frustration hos näringslivet och risken är att många friska företag går i konkurs under de kommande månaderna om inte situationen reds upp omgående. Företagarna eftersöker tydlighet, snabba utbetalningar och en långsiktig strategi kring förutsättningarna för företagande under pandemin, som på inga sätt är över, för att överhuvudtaget ha en rimlig chans att fortsätta sitt värv.

Statssekreteraren har fått ta del av underlaget och ett nytt möte kommer bokas in för att fortsätta den påbörjade dialogen.

–  Det är bra att vi fick till ett första möte och jag uppfattade att statssekreteraren uppskattade att vi var tydlig både kring problemen och att vi konkret hade listat våra förslag till åtgärder som vi vet skulle göra skillnad för företagen. Åsikterna gick dock isär när det gäller huruvida stöden har nåt fram till de företag som behöver det mest. Vi har blivit lovad återkoppling på våra 14 punkter med förslag till åtgärder och ett nytt möte med Näringsdepartementet. Så nu kommer vi ligga på för att detta ska ske så snabbt som möjligt, för det är bråttom, säger Calle Hedman, centrumutvecklare på Destination Östersund.

Läs mer om uppropet och den lista på åtgärder som städerna vill se framåt nedan.

Förslagen som presenterades under mötet

 1. Snabba på processen med ansökan/utbetalning genom att förenkla och förstärka efterkontrollen för de stöd som redan finns.
 2. Inför en krissamordnande funktion för näringslivet och stadskärnorna, vars uppdrag är att hjälpa företagen att söka de olika stöden.
 3. Förhindra att de olika stöden och dess perioder går in i varandra, vilket tvingar företagen att vänta ut ett stöd för att kunna söka ett annat.
 4. Tydlig lathund med datum för vilka stöd som finns att söka och för vilka perioder, så att företagare slipper leta information hos olika myndigheter för att överblicka vad som gäller.
 5. Slopa jämförelsemånaden – räcker med krav på 3 månaders anställning.
 6. Förläng möjligheten att ge coronagåva till anställda. Den tidigare gåvan har gett stor effekt för verksamheterna i stadskärnorna.
 7. Stäng ner och betala ut nedstängningsbidrag istället för att ge i princip näringsförbud. Alternativt utöka serveringstiderna till 22 eller 23.
 8. Ge generellt stöd till utsatta branscher ex. avskaffade eller kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter eller sänkt moms. Vilka branscher det ska gälla för kan definieras via branschkoder.
 9. Ge hyresstöd direkt, ej via fastighetsägare.
 10. Anpassa stödet utifrån bransch, ex. säsongsbaserad personal inom besöksnäringen.
 11. Återinför regelverket för fullt avdragsgill måltidsrepresentation.
 12. Ge kommuner större befogenhet kring riktade lokala stöd.
 13. Planera långsiktigt kring stödpaket och restriktioner för att möjliggöra rimlig planeringstid för företagarna.
 14. Använd cityorganisationernas opartiska plattform för dialog och information/kommunikation som komplement till branschorganisationerna.


För mer information:
Calle Hedman
Calle.hedman@destinationostersund.se
073-8150113

Representanter för stadskärnorna:
Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan 0733-307015
Hanna Candell, VD Helsingborg City 0768-361280
pia.sandin@malmocity.se                                                                                                                  hanna.candell@helsingborg.se


Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen Göteborg
Caroline Wallin, Cityledare Borås City Lasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum Falun Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan Stockholm Marcus Pallvid, Verksamhetsledare City Trollhättan

Stina Storm, VD City Örebro

Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund

Cecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs Stadskärneförening

Daniel Swärd, Cityledare Gävle Citysamverkan

Caroline Bengtsson, Cityledare Halmstad City

Klas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i Sölvesborg

Minna Thörnqvist, handelsplatsutvecklare Höganäs

Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity Hässleholm


Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg
Lisa Söderholm, VD Kalmar City Samverkan Caroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors Handel Tin Josefsdotter, verksamhetsledare Kristianstad City David Nilsson, VD Linköping Citysamverkan

Stina Storm, BID manager Norrköping

Jonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall AB

Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje City

Lisa Thörn, VD Uppsala City

Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan

Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan

Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i centrum

Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!