Kongressrapport 2020

I årets kongressrapport uttalar sig representanter från Näringsdepartementet, kongressbyråer, eventdesigner, convention bureaus och teknikleverantörer. Samtliga ger bilden av att det är en ny tid vi går till mötes som både är klimatsmartare, effektivare och mer innovativ.

Swedish Network of Convention Bureaus (SNCVB), en ideell förening som representerar 24 destinationer över hela Sverige, sammanställer årligen en kongressrapport. Den i dagarna lanserade 2020-års rapporten speglar året där Covid-19-pandemin tog mötesindustrin från en toppnivå till bottennivå över en dag. En total tystnad sänktes över Sveriges mötesanläggningar, hotell och arenor med stora uppsägningar och konkurser som följd. Inställda och framskjutna möten uppskattas till ett värdetapp på ca 240 miljoner kronor. Den siffran gäller endast återkommande
roterande nationella möten. Företagsmöten och icke roterande möten är exkluderade. Statistiken för år 2020 visar att majoriteten av mötesarrangörerna valde att flytta fram sina kongresser istället för att genomföra dem digitalt eller att helt ställa in. Konsekvensen av den stora andelen framflyttade och inställda kongresser under år 2020 blev ett stort intäktstapp för de drabbade destinationerna, anläggningarna och hotellen. Även många av de organisationer som arrangerar kongresser blev hårt utsatta ekonomiskt då det ofta rör sig om medlemsföreningar.

Mötesindustrin tar nu nya stora språng genom omställningar till digitalisering och innovativt nytänkande. Många arrangörer och mötesdeltagare har sett fördelar med digitala- alternativt hybrida möten. Samtidigt visas det tydligt, genom SNCVB:s genomförda intervjuer att betydelsen av fysiska möten anses viktig för spridning av bland annat forskning och för nätverkande. Den visar också på andra positiva effekter av möten vare sig de är fysiska, digitala eller hybrida, hur möten är med och bidrar till rekrytering, företagsetableringar samt stärker värdortens attraktionskraft ur ett bo, verka och leva perspektiv. ”Det har varit en otroligt tuff tid för vår bransch så nu är vi glada att vi ser ljuset i tunneln. Pandemin har gett oss lärdomar om att snabbt ställa om både gällande
digitalisering och affärsmodeller. Större krav på teknik, ökade möjligheter för fler deltagare samt ett växande hållbarhetstänk är en positiv följd av omställningen” säger
Pernilla Körberg Törnqvist, ordförande i SNCVB

”Sveriges regering är beredd att lyssna på alla bra idéer för att Sverige efter pandemin ska kunna fortsätta att utveckla en stark och hållbar mötes- och evenemangsindustri” enligt Emil Högberg, statssekreterare Näringsdepartementet, citerat från Kongressrapporten.

Lär mer och ladda ned hela rapporten på sncvb.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!