Finalister Årets Lalander 2023

Idag offentliggörs finalisterna till Årets Guldgala. Priset Årets Lalander delas ut av Destination Östersund och Näringsidkarna i syfte att uppmärksamma företag och /eller personer som bidrar till att öka Östersunds attraktionskraft och nu står det klart vilka de tre nominerade företagen 2023 är: Östersundsrevyn, Storsjöhyttan och teaterföreningen Undantaget.

I år har prisgivarna valt att fokusera på kultur/nöje. Bakgrunden är den fördjupade undersökning, Cityindex Insikt, som görs av Fastighetsägarna och Handelns Utredningsinstitut (HUI) där man ser på samband mellan stadskärnors utbud, flöden och kommersiell utveckling. Undersökningen visar tydligt att om man ger kulturen mer utrymme i stadskärnan så ökar dess totala omsättningsutveckling.

Motiveringen för de tre:
Teaterföreningen Undantaget
Undantaget är en ideell teaterförening som under många år skapat högkvalitativ scenkonst för vuxna, ungdomar och barn. Undantaget bidrar till att stärka Östersunds kulturliv och få fler människor att vilja bo och verka i Östersund

Östersundsrevyn
Östersundsrevyn har under lång tid varit ett uppskattat inslag som roat och lett till ökad beläggning på stadens hotell, fullbokade restauranger och ett ökat flöde av människor i centrum. Ett varmt inslag i den kalla vintern.

Storsjöhyttan
Storsjöhyttan, Jämtlands första glasbruk har blivit en besöksanledning både för invånare och turister och skapar ett trivsamt och unikt inslag i stadsbilden.

– De nominerade bidrar alla till ett rikare kulturliv i Östersund, säger Mikael Jonsson, VD på Destination Östersund och en av prisgivarna. Det behövs många pusselbitar för att skapa en levande stadskärna, där Cityindex visar att etablering av kulturverksamheter kan ge en omsättningsökning på upp till 4,3%. Ett rikt kulturliv bidrar dessutom till att fler vill flytta till en plats och bo kvar på platsen.
Emil Danielsson representerar Näringsidkarna, en ideell förening som ska främja handel och näringsliv i Östersund, och han berättar:
– Vi vill lyfta och uppmärksamma goda förebilder som bidragit till att utveckla Östersund. I år valde vi att fokusera kring temat Kultur/Nöje eftersom det har en stor påverkan på stadskärnans kommersiella utveckling, men såklart finns även mjuka värden med i bedömningen i form av ökad trivsel och livskvalitet. Vi vill lyfta fram inspirerande entreprenörer som stimulerar utveckling och skapar ett mervärde som gynnar Östersunds attraktivitet.

Fakta om priset:
Priset delas ut av Destination Östersund och Näringsidkarna till minne av paret Lalander. Gullan och Per Lalander bedrev handel inom konfektion och ekipering i flera lokaler längs Prästgatan, under 1940 – 1970-talet, de sista åren i dåvarande Centrumpalatset. Tillsammans var de en starkt drivande kraft i föreningen Näringsidkarna under många år och Per var dess ordförande under åren 1960 – 1971. Paret var förebilder under sin livstid och till deras minne och ära delas nu detta pris ut till en efterföljare, som likt paret Lalander, sprider inspiration och stimulerar utveckling på destinationen.
Prissumman om 20 000 kronor går till en fysisk eller juridisk person som påverkat Östersunds attraktionskraft, bidragit till platsutveckling på destinationen och därmed gynnat dess handel.
Juryn består av representanter från Destination Östersund och Näringsidkarna.

För mer information:
Mikael Jonsson, VD Destination Östersund AB, tel 076-115 10 70
Emil Danielsson, Näringsidkarna, tel 070-310 19 29

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!