Info till verksamheter

Local Hero Business Partner

Här nedan finner du uppdaterade informationsblad samt checklistor som kan underlätta i olika verksamheter eftersom lagstiftningen gällande Covid-19-lagen nu ändrats lite från den 1 juni 2021.

Informationsblad samt checklista finns för följande områden:

  • Handelsplatser
  • Fritids- och kulturverksamhet
  • Allmänna sammankomster
  • Privata sammankomster 

På länsstyrelsens webb hittar du  information, frågor och svar etc under Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se)

Här finns även länk till en tabell som Folkhälsomyndigheten har gällande maxantal i sammankomster och lokaler Max antal deltagare i sammankomster och i olika lokaler — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se). 

Allmänna sammankomster
Privata sammankomster
Fritid - & kulturverksamhet

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!