Om tillstånd att flytta ut delar av verksamheten på gatan

Vi har fört dialog med Östersunds kommun om att de företag som vill flytta ut delar av sin verksamhet på gatan i form av ett mindre tält eller bord ska få göra det. Detta är något som vi hoppas kan ge effekt för vissa företag då många kunder i dagsläget kanske drar sig för att komma in i butikerna. Östersunds kommun är positiva till att ni ska få göra detta och vi vill därför nu informera er om hur ni går tillväga för att få tillstånd för detta.

Ni måste skicka in en tillståndsansökan till Polisen som vi för dialog med om att behandla dessa ärenden så snabbt det bara går. Östersunds kommun som är remissinstans kommer också att snabbt återkoppla till polisen i varje ärende så att ni kan få ert tillstånd så snabbt det bara går.

Här är länken till polisens sida där ni kan fylla i er ansökan digitalt eller skriva ut blankett:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

Det är blanketten som heter ”Sök tillstånd för att använda offentlig plats” ni ska använda.

Avgiften till Polisen är 870kr, dock har Polisen meddelat att dom kommer starta handläggningen av dessa ärendena så snart de får in dem. Vanligtvis påbörjas nämligen handläggningen först när betalning skett. Tillståndsenheten hos Polisen kommer också att lyfta  frågan kring denna avgift uppåt i sin organisation så förhoppningsvis kan det kommer ett annat besked längre fram.

Så vårt råd för snabbast hantering är att fylla i ansökan digitalt och skicka in den digitalt till Polisen så snart som möjligt.

Har ni frågor så kontakta gärna oss så gör vi vårt bästa för att besvara dessa.

Förutsättningarna som gäller är:

  • Att endast den affär som gränsar mot gatan och i anslutning till affärslokalen får nyttja gatan som varuförsäljningsplats

  • Att varusortimentet som säljs skall vara från det ordinarie varusortimentet som säljes övrig tid av året

  • Att om bord används på platsen för visning eller försäljning av varor skall detta vara av standardtyp och högst 90 cm över gatan, sidorna och framsidan kan vara helt täckt eller en minst 10 cm hög sarg i gatunivå (ett krav från synskadade)

  • Att om platsen används för visning av varor med typ klädställning eller dylikt skall sarg markera varornas utrymme nere vid gatan, minst 10 cm hög (ett krav från synskadade).

  • Att platsen ej får överlåtas på någon annan försäljare eller föreningsverksamhet

Det kan även komma att behöva göras justeringar utifrån hur många butiker som flyttar ut på gatan och hur långvarigt det blir. Viktigt är att det finns svängutrymme och plats att ta sig runt tält/bord med rullstol och ryggsäck.

I största möjliga mån är det också bra att inte ha väggar på tälten utan endast tak.

Samt att om det är många som flyttar ut verksamheter så är det bra att undvika flaggor och rollups som kan försvåra tillgängligheten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!