Informationsträff för Ukrainska flyktingar

I går kväll var Destination Östersund med när Östersunds kommun arrangerade en informationsträff för ukrainska flyktningar på Verket i Östersund. Under kvällen fick deltagarna möjlighet att träffa flera verksamheter och branschorganisationer som är i behov av personal. På plats fanns tolkar och språkstödjare som hjälpte till i diskussionerna.

För att välkomna flyktingarna var kommunstyrelsens ordförande Effie Kourlos (C), kommundirektör Anders Wennerberg och näringslivschef Fredric Kilander med och närvarade under kvällen. Målet med kvällen var att alla ska kunna hitta arbete och att få hjälp att komma in i samhället. Destination Östersund var där för att ge deltagarna vägledning till aktiviteter och visa upp vad Östersund har att erbjuda.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!