Long Stay och Co-living

Long Stay och Co-living – Nya möjligheter för Östersundsregionens besöksnäring?

Hur kan företag i Östersundsregionen dra nytta av den växande trenden kring Long Stay-gäster? Vilka är de, vad efterfrågar de och hur har andra destinationer gjort för att attrahera denna målgrupp?

Den 11 februari kl 10.00 – 11.00  välkomnar vi till en presentation av den nya rapporten ”Long Stay och Co-living” – en omvärldsanalys som tagits fram i ett samarbete mellan Destination Östersund och The Remote Lab.

Sedan pandemin bröt ut har intresset för co-living och longstay-koncept ökat, särskilt bland människor som vill komma bort från storstadens isolering. Det är idag utbrett på många olika platser, allt från huvudstäder som London och Stockholm, till mindre städer och byar som på Kanarieöarna, Madeira och Bansko i Bulgarien. Även i Östersund märks en ökad efterfrågan.

Long stay-gäster omfattar många målgrupper och kan bestå av allt från ”covid-flyktingar” till workation-gäster och digitala nomader, dvs distansarbetande personer som reser runt i världen och bor längre perioder på platser för att kombinera arbete med den lokala livsstilen på platsen de besöker. Det kan även handla om företag som vill erbjuda sina anställda möjligheten att i perioder arbeta från olika attraktiva platser.

I samarbete med Destination Östersund har The Remote Lab tagit fram en rapport med omvärldsanalys kring fenomenet Long Stay. Under ett webbinarium får vi ta del av rapportens kärnpunkter och lära oss mer kring målgruppens behov och drivkrafter samt hur andra destinationer gjort för att bygga co-living- och long stay-koncept likväl som kringtjänster som bil- och cykelpooler, partnerskap med restauranger, uthyrning av sportutrustning, communities m.m. Vi avslutar med ett panelsamtal kring vilken betydelse den här typen av gäster skulle kunna ha för Östersundsregionen framåt.

Här hittar du rapporten

Aktiviteten genomförs inom projektet Nya Målgrupper för Östersundsregionen, som finansieras av Region Jämtland Härjedalen, Östersunds kommun och Mittuniversitetet.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!