Ny pandemilag från 10 januari

Den nya pandemilagen gäller från och med igår, söndag den 10 januari och via den införs nya föreskrifter som innebär bindande regler för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster.

Syftet med den nya tillfälliga pandemilagen, som gäller till 30 september 2021, är att regeringen ska kunna besluta om fler åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19.

Tillfälliga pandemilagen i korthet:

  • I första hand handlar det om åtgärder som hindrar smittspridningen, exempelvis begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.

  • Vid mycket allvarliga lägen behövs en möjlighet att kunna stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser som allmänheten har tillträde till.

  • Det blir möjligt för regeringen eller myndigheterna att besluta om smittskyddsregler i flera verksamheter, som nu inte omfattas av bindande regler. Det handlar till exempel om gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, serviceinrättningar som frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik.

  • Regeringen får utökade möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats.

  • Regeringen får möjlighet att införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut för privata sammankomster, exempelvis festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter, föreningslokaler samt lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer.

  • Länsstyrelserna ska sköta tillsynen av lagen.

Begränsning av antal besökare

Med stöd av den nya lagen har regeringen under fredagen fattat beslut om en ny förordning – begränsningsförordningen – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerier samt platser för privata sammankomster. Det innebär bland annat:

  • Att för butiker, gym och sportanläggningar inomhus samt badhus blir det nu obligatoriskt att beräkna det maximala antalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt. Maxantalet ska dokumenteras, och får inte överskridas och för besökare ska det skyltas vid alla entréer vilket maxantalet är. Föreskrifterna säger att varje besökare ska kunna disponera tio kvadratmeter. Verksamhetsansvariga ska se till så reglerna följs.

  • Att vid privata sammankomster – som exempelvis festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut- införs en deltagargräns på maximalt åtta personer.

När förordningen blir tillgänglig kommer den att publiceras här.

Folkhälsomyndigheten kommer i föreskrifter ta fram anvisningar för hur trängsel kan undvikas. Folkhälsomyndighetens information.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!