Parkering på Stortorget 2023

Parkering på Stortorget 9 december  – 1 januari 2024

Från den 9 december till 1 januari 2024 erbjuder Östersunds kommun i samarbete med Destination Östersund parkering på Stortorget. Syftet med parkering på Stortorget är att göra det enklare för besökare med parkering och att handla från de lokala företagen i stadskärnan under juletid.

Följande gäller för parkering på Stortorget:

¤ Parkering endast på angivna platser

¤ Max p-tid 2 timmar mellan kl. 10-20, övrig tid råder parkeringsförbud

¤ Avgiften är 18 kr / timme

¤ Betalning sker via app, Informationsskyltar kommer finnas på torget

 

För mer information:
Calle Hedman Centrumutvecklare Destination Östersund, 073- 815 01 13
Carola Jonsson, Trafikhandläggare Östersunds kommun, 063- 14 30 00

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!