Träff med Näringsdepartementet

I dag den 18 mars träffar 28 stadskärnor näringsminister Ibrahim Baylans statssekreterare Emil Högberg för att lämna över det upprop som samlats in under den senaste månaden. Mötet hålls digitalt och stadskärnorna kommer att beskriva hur stöden som regeringen inrättat inte möter de behov som finns ute i landet. 

– Vi är glada över att statssekreteraren tagit sig tid. Vi upplever att det finns ett stort glapp mellan den verklighet vi har ute i städerna – och de stöd som regeringen utformat. Branschorganisationer har uttalat sig om svårigheterna att som enskild företagare till exempel behöva navigera mellan flera olika myndigheter och stöd som inte ger dem möjlighet att täcka sina förluster. Det är krångligt, svårt och träffar inte rätt. Här måste regeringen tänka om för att bygga Sverige och städerna starka även efter Coronapandemin. Vi är motorn i en viktig del av tillväxten, ingen gynnas av att våra näringar i stadskärnan slås ut, säger Hanna Candell, VD för Helsingborg City.

Under mötet kommer städerna att presentera en lista med förslag på åtgärder som skulle göra situationen bättre för de tusentals näringsidkare inom handel, restauranger, kultur och annan besöksnäring som finns i våra stadskärnor runt om i Sverige.

– Förutom alla förlorade arbetstillfällen så kommer även fastighetsmarknaden att påverkas om många lokaler gapar tomma. I våra städer är fastighetsägarna tillsammans med kommunerna en stark motor i att utveckla staden till en plats där människor vill bo, verka och vistas och som dessutom lockar besökare från när och fjärran. Med en lägre fastighetsvärdering grundad på lägre hyresintäkter riskerar investeringarna till fortsatt platsutveckling att utebli och städerna förlorar på sikt sin attraktivitet. Därmed ges inte förutsättningar för att varken förbättra platsen för invånare eller vidareutveckla en av våra stora exportnäringar; turismen. Detta är inte en önskvärd framtid för någon part och det måste vi stävja, säger Pia Sandin, VD för Malmö Citysamverkan.

–  Vi hoppas på ett konstruktivt möte och att regeringen agerar på de konkreta åtgärder vi föreslår så att inte fler friska företag går i konkurs helt i onödan. Igår fick vi här i Östersund beskedet om att Storsjöcupen ställs in för andra året i rad vilket kommer påverka besöksnäringen hårt även denna sommar. Vi kommer få leva med effekterna av pandemin även efter att vaccinationerna blir klara och restriktionerna lättar. Så länge vi lever med dessa restriktioner så måste regeringen ta ansvar och se till att stödpaketen faktiskt når fram till företagens bankkonto, det måste ske snabbt och utan att man måste anlita revisorer för att ens lyckas söka stöden, säger Calle Hedman, Centrumutvecklare på Destination Östersund.

I eftermiddag kommer förslagen på åtgärder som diskuterades att publiceras digitalt för de som vill ta del av det.

För mer information:

Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund
Calle.hedman@destinationostersund.se
073-8150113

Representanter för stadskärnorna:
Hanna Candell, VD Helsingborg City                                              Pia Sandin, VD Malmö Citysamverkan
hanna.candell@helsingborg.se                                                          pia.sandin@malmocity.se

0768-361280                                                                                          0733-307015

Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen Göteborg

Caroline Wallin, Cityledare Borås City

Lasse Westin, Centrumutvecklare Centrala Stadsrum Falun

Gabrielle Gjerswold, VD City i Samverkan Stockholm

Marcus Pallvid, Verksamhetsledare City Trollhättan

Stina Storm, VD City Örebro

Calle Hedman, Centrumutvecklare Destination Östersund

Cecilia Reinholdsson, Centrumledare Eslövs Stadskärneförening

Daniel Swärd, Cityledare Gävle Citysamverkan

Caroline Bengtsson, Cityledare Halmstad City

Klas Johnsson, Ordförande Handelsföreningen i Sölvesborg

Minna Thörnqvist, handelsplatsutvecklare Höganäs

Johan Jönsson, Centrumledare HessleCity Hässleholm

Lena Dalerup, VD Innerstaden Göteborg

Lisa Söderholm, VD Kalmar City Samverkan

Caroline Strindlund, Centrumutvecklare Kramfors Handel

Tin Josefsdotter, verksamhetsledare Kristianstad City

David Nilsson, VD Linköping Citysamverkan

Stina Storm, BID manager Norrköping

Jonas Albecker, VD Stadsutveckling i Sundsvall AB

Aljoša Lagumdžija, centrumchef Södertälje City

Lisa Thörn, VD Uppsala City

Maria Fors, VD Västerås Citysamverkan

Nils-Petter Nilsson, VD Växjö Citysamverkan

Veronika Green, verksamhetsutvecklare Ystad i centrum

Andreas Jarud, VD Ängelholms Näringsliv AB

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!