Trendspaning 2021

Herr Omar är en konferens- och eventbyrå som har gjort en omvärldsanalys och har spanat på sextio trender som sätter agendan för besöksnäring, event och möten 2021 och framåt. 

De har till årets trendrapport spanat bredare, på hela besöksnäringen, eftersom de numera också får se hotell och restauranger som en del av upplevelseindustrin. Detta i kombination med ett extremt händelserikt år gör att i årets rapport kan de presentera tre gånger så många spaningar. Hela 60 stycken! 

Rapporten innehåller dessa rubriker: retrospektiv, makrotrender, övergripande trender, nya affärsmodeller, tekniktrender, digitaltrender, hybridtrender, mötes-och konferenstrender, innehållstrender, eventtrender, hotell-och boendetrender, mat- och dryckestrender, restaurangtrender och leverans-och förpackningstrender. 

Se länk till hela rapporten här

Herr Omar hjälper uppdragsgivare som RISE, Visit Linköping, Amnesty International och Sandoz Nordic att skräddarsy oförglömliga event och möten som uppnår målen och är kul på vägen. Sedan 2010 arbetar de med förändringsledning och upplevelsebaserad kommunikation. Genom samtal, möten, workshops och andra sammankomster gör Herr Omar passiva åskådare till aktiva deltagare som tillsammans kläcker idéer och genomför aktiviteter, som leder till varaktig och hållbar förändring


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!