Trivselvandra inom Purple Flag

Hösten 2020 startade vi på Destination Östersund vårt arbete med Purple Flag – för en trygg och säker kvällsekonomi, tillsammans med Östersunds Kommun, Polisen, Länsförsäkringar, fastighetsägare och andra små som stora engagerade företag i staden. 

Vintern 2022 tog vi ett omtag i projektet med ny ledningsgrupp och nytt upplägg och vi har nu kommit en bra bit på vägen till vår certifiering. 

Då vi startade detta projektet mitt i pågående pandemi och då genomförde en trivselsvandring för att lokalisera problemområden och förbättringspunkter kvälls- och nattetid som tyvärr inte gav oss önskad fakta pga då rådande restriktioner och ett folktomt city väljer vi nu att göra en ny omgång trivselvandringar för att komplettera vår nulägesanalys efter ett mer ”normalt” tillstånd. 

 

KORT OM PURPLE FLAG
I de flesta orter, städer och stadskärnor är det liv och rörelse under dagtid. Folk träffas, äter lunch, fikar, shoppar och gör sina ärenden. Men som genom ett trollslag töms gator och torg vid 17-tiden. Så behöver det inte vara! 

Med Purple Flags samverkansmodell skapar vi förutsättningar för en hållbar tillväxt med bättre och tryggare kvällsupplevelser som stärker platsens varumärke och attraktionskraft.

Vill du vara med och trygghetsvandra?

Via länken nedan anmäler du dig och dina kollegor till den eller de tider för trygghetsvandring som du vill delta i.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!