Branschdag för hållbar besöksnäring 30 maj

Välkommen till en branschdag som riktar sig till dig som arbetar inom besöksnäringen i Östersund, Krokom och Bergs kommuner.

Programmet fokuserar på möjligheter och inspiration för en mer hållbar besöksnäring. Passa på att fylla på kunskapskontot med aktuella trender, tips kring produktutveckling och kommunikation utifrån hållbarhetsaspekter samt aktuella lokala initiativ att haka på. 

Dagen inleds med en gemensam inspirationsdel med olika tematiska föreläsningar och utblick av goda exempel från andra destinationer. Under eftermiddagen kan deltagarna välja ett av två spår – ett spår med tips och verktyg till företag för att kunna använda hållbarhetsperspektiv för sin företagsutveckling och ett spår för strategiska hållbarhetsfrågor på destinationsnivå.  Läs mer om programmet nedan.

Datum: 30 maj
Plats: Jamtli (Rentzhogsalen)
Tid: 9:00 – 15:00
För vem? Besöksnäringsföretag och andra stödaktörer som har en roll i att bidra till en mer hållbar besöksnäring.
Kostnad: Deltagandet är kostnadsfritt, lunch och fika ingår. Max två personer kan anmälas per organisation.

Sista anmälningsdag var 23e maj. För efteranmälan – kontakta lina.lif@destinationostersund.se.

   

 

Välkomna till dagen!
Intro med Destination Östersund och moderator Pernilla Gravenfors

Trendspaning 2023
Anna Österlund från Placebrander berättar om de hetaste trenderna 2023 inom platsutveckling. Med grund i Placebranders trendrapport ger hon en inblick i omvärlden samt vilka satsningar som ligger rätt i tiden och hur man får en plats att sticka ut – men också bidra till något större.

Hållbarhet som konkurrensfaktor
Johan Wahlgren och Malin Appelkvist från Tyréns Sverige dyker ner i aktuella hållbarhetsfrågor för besöksnäringen och lyfter intressanta exempel från andra destinationer i Sverige. De reflekterar även över hur hållbarhet lär bli en allt större konkurrensfördel inom besöksnäringen. 

Göteborg – Världens mest hållbara destination
För sjätte året i rad är Göteborg korad världens mest hållbara destination enligt Global Destination Sustainability Index. Katarina Torstensson från Göteborg & Co berättar vilka effekter det gett, vilka konkurrensfördelar de ser med sitt hållbarhetsarbete samt bjuder kanske även på ett par tips till Östersund.

Paus 20 min

Studie om klimat och turistbeteende med Järvsö i simuleringslaboratorium
På Mittuniversitetet pågår ett projekt i samarbete med företag i Järvsö där man undersöker möjligheter att minska besöksnäringens klimatavtryck. Projektet arbetar bl.a. med simuleringar i RCR-labbet där man via ljud och video undersöker hur deltagarna agerar. Lusine Margaryan & Olga Milinchuk från ETOUR berättar om resultaten hittills.

Samiskt hållbarhetsperspektiv – balans
Jerker Bexelius från Gaaltije berättar om den samiska hållbarhetsperspektivet där ordet balans är i fokus. Han ger även en inblick i arbetet med den samiska regionala utvecklingsstrategin samt en pågående projektplan kring hur vi tillsammans med Trondheim och Sundsvall kan bli en internationellt känd urfolksregion.

Klimatneutrala Östersund 2030 – Viable Cities
Östersund är en av 23 svenska städer som går före i klimatomställningen. Projektet Klimatneutrala Östersund har fått stöd från innovationsprogrammet Viable cities – Sveriges hittills största satsning på klimatomställningen i städer. Caroline Hildahl på Östersunds kommun berättar om projektet och vad som är på gång.

UNESCO City of Gastronomy
Effie Kourlos, vice ordförande för kommunstyrelsen berättar om betydelsen av utmärkelsen Östersund Creative City of Gastronomy och besöksnäringens möjligheter för stärkt positionering inom matupplevelser.

Tre lokala exempel på hållbarhetsinitiativ 
Trangia, Bua Nästgårds och Svenska Skidskytteförbundet berättar om sin syn på hållbarhet och hur de arbetar för att bidra till en bättre värld. Presentationerna följs av ett panelsamtal.


Lunch 12:00 – 13:00

13:00-15:00 Spår 1 - Företagsutveckling

13:00 – 13:55 Produktutveckla med grund i trender och hållbarhet
Hur skapar man produkter och tjänster som ligger rätt i tiden och som matchar kundernas efterfrågan och förväntningar? Hur kan man som företag förstärka sina produkter hållbarhetsperspektiv? Pernilla Gravenfors delar med sig av olika metoder, tips och verktyg för produktutveckling och framgångsrika exempel från andra besöksnäringsföretag. 

Om Pernilla 
Pernilla har arbetat inom tre stora hotellkoncerner och samlat erfarenhet under 25 år på 20 hotell i Sverige, Norge, Danmark. Senaste 13 åren har hon varit verksam i Åre som VD för både Copperhill och Holiday Club. Idag driver hon eget bolag där hon arbetar med att sprida sina erfarenheter inom affärsutveckling och ledarskap.
 

14:00 – 14:55 Kreativ workshop för mer hållbar kommunikation  
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Många upplever det utmanande att komma igång och kommunicera det hållbarhetsarbete man gör. Marcus Ståhl från Fjällbyrån bjuder på inspirerande case från omvärlden och handfasta tips. Deltagarna får även i efterhand tillgång till användbara länkar och mallar. 

Om Marcus 
Marcus har jobbat med sälj och marknadsföring hela sitt yrkesverksamma liv och håller idag utbildningar och seminarier med uppdragsgivare såsom Visit Sweden och Visit Värmland. Han jobbar dagligen med digital marknadsföring för kunder i besöksnäringen via sitt företag Fjällbyrån.  

 

13:00 - 14:00 Spår 2: Strategiska hållbarhetsfrågor på destinationsnivå

13:00 – 14:00 Hållbar plats- och destinationsutveckling i Östersundsregionen – vad är viktigt för oss?

Hur kan ett mer strategiskt hållbarhetsarbete bidra till att framtidssäkra Östersundsregionens attraktivitet – för besökare likväl som invånare? Vilka hållbarhetsfrågor är viktiga för Östersundsregionen att prioritera och synliggöra? Under en workshop hjälps vi åt att samla lärdomar från dagen samt deltagarnas perspektiv på Östersundsregionens status inom social och miljömässig hållbarhet. Målsättningen är att ta fram ett underlag med olika områden att kunna agera på i närtid och framtid. Workshopen faciliteras av Johan Wahlgren och Malin Appelkvist från Tyréns Sverige.
 

Vi reserverar oss för eventuella programändringar.

Branschdagen genomförs med stöd av projektet Omställning för besöksnäringen OSD med finansiering från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!