Östersund Purple Flag certifierat

Nu sällar sig Östersund till de 30-talet städer runt om i Sverige som är Purple Flag certifierade. Det är den branschöverskridande medlemsorganisationen Svenska Stadskärnor som granskar och certifierar områden/städer i syfte att skapa tryggare, attraktivare och hållbarare miljöer.

2019 utsågs Östersund till Årets Stadskärna och året därpå startade Destination Östersund arbetet med Purple Flag. Effektmålen som sattes upp var att öka tryggheten i stadskärnan och dess närområde, få fler människor att vistas i stadskärnan och att aktörerna där skulle kunna öka sin omsättning.

Svenska Stadskärnor lägger stor vikt vid samverkan när de gör sin utvärdering och i Östersund har arbetet tydligt resulterat i ett närmare och bättre samarbete mellan näringsliv, kommun, fastighetsägare och polisen för att skapa en trygg och attraktiv stadskärna oavsett tidpunkt på dygnet. För att säkerställa att arbetet med dessa viktiga frågor fortsätter så är Purple Flag inskrivet som en del i det medborgarlöfte som högsta polis- och kommunledningen har signerat.

Calle Hedman på Destination Östersund berättar mer:

– ”Vi jobbar långsiktigt och strategiskt tillsammans med alla parter för att skapa en mer attraktiv och levande stadskärna. Purple Flag-arbetet har exempelvis lett fram till att vi skapat ett bokningssystem för trivselvandringar tillsammans med Nattvandring.nu där vi gör det lättare för företag, föreningar och andra verksamheter att bidra med vuxen närvaro på stan under fredags- och lördagskvällar.

En annan satsning är den som gjorts på ökad belysning där kommunen och fastighetsägarna är snabbare på att åtgärda trasig belysning, samt att vi tillsammans gjorts stora investeringar på stämningsbelysning, bland annat att klä ännu fler träd i stadskärnan med belysning samt en extra belysningsstolpe på Busstorget.

Vi har även tagit fram åtgärds- och handlingsplaner för Stortorget, Kyrkparken och Busstorget, vilket har lett till en rad förbättringar som genomförts eller ska genomföras på dessa platser.

Som en del av Purple Flag har vi startat projektet Färgstänk där olika fasader och elskåp har förvandlats till konstverk för att skapa ökad trivsel i stadskärnan och inkludera konst och kultur i det offentliga rummet. Det har också lett till att musik, teater och dans varit återkommande inslag i stadsmiljön. Certifieringen visar att vi gjort rätt saker, det finns såklart mer att utveckla men allt blir enklare med de förstärkta samverkansformerna”.

Vill du läsa hela Östersunds Purple Flag certifiering så finner du den här.
Vill du veta mer om Purple Flag och hur man skapar tryggare och bättre kvällsupplevelser i samverkan läs mer här.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!