Branschdag om hållbarhet 30 maj – Sammanfattning och material

Hållbarhet är idag en hygienfaktor inom besöksnäringen och för dem som lyckas sticka ut spås det också bli en allt större konkurrensfördel. För att ge företagare inom besöksnäringen i Östersunds, Bergs och Krokoms kommuner inspiration och kunskap anordnade Destination Östersund den 30e maj en branschdag på temat. Ett 40-tal deltagare samlades på Jamtli för att ta del av både nationella och lokala föreläsare och workshops. Se sammanfattning och länkar nedan. Missa heller inte mallar och verktyg från Marcus Ståhl längre ner på sidan – att använda för företag för kommunikation av hållbarhetsarbete.  

Dagen genomfördes med stöd av projektet Omställning för besöksnäringen OSD. 
Foto: Marcus Ståhl, Fjällbyrån

.   

Sammanfattning av föreläsningar

Trendspaning 2023
Anna Söderlund från Placebrander gav en sammanfattning av de hetaste trenderna 2023 inom platsutveckling och turism. Bland annat lyfte hon besökarperspektivet med önskemål om att gå från en ”tärande turist” till en ”närande besökare” och perspektivet regenerativ (uppbyggande) turism. Budskapet om att många aktörer som är starka på hållbarhetsfrågor stärker en plats var även centralt – samt exempel från exempelvis Färöarna och Traena (där man kan vara ”dugnadsturist” och engagera sig lokalt). Hon nämnde även hur de ser att besöksnäringen bidrar till att skapa empatiska och meningsfulla platser. Här kan du ladda ner Placebranders Trendrapport 2023.

Hållbarhet som konkurrensfaktor
Johan Wahlgren från Tyréns Sverige lyfte allvaret i klimatfrågan och hur den yngre generationen ställer allt högre krav på att fler tar ansvar. Han lyfte även perspektivet att ”det går bra för Sverige” i hållbarhetsfrågor i både imageundersökningar hos utländska besökare samt Agenda 2030-uppföljning, men att vi samtidigt rankas på plats 146 av 165 i Sustainable Development Index samt att vår importerade konsumtion ger stora avtryck i andra delar av världen. Johan tipsade även bland annat om handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer (finns att ladda ner här). Här kan du ladda ner Johans presentation.

Göteborg – Världens mest hållbara destination
Katarina Thorstensson från Göteborg & Co gav en presentation av stadens ambitiösa hållbarhetsarbete som resulterat i förstaplats sex år i rad i Global Sustainability Destination Index. I arbetet med de ca 70 indikatorerna som GDSI använder har de hittat sätt att utveckla sig själva, näringslivet och destinationen. Med evenemangen som motor, smarta investeringar som t.ex. fossilfri kollektivtrafik och ett enat och målmedvetet hållbarhetsarbete med ett eget ramverk med fokusområden har de tagit stora kliv framåt. Bra beslutsunderlag från undersökningar och benchmark har varit av stor vikt för att kunna samla olika aktörer kring en gemensam vision på destinationen där besöksnäringen ger växelverkan med andra branscher. Katarina berättade även om hur hållbarhetsarbetet alltid är en del av kommunikation och integreras i exempelvis pressbesök. Läs mer om GDS Movement här.  Läs mer om Göteborgs hållbarhetsarbete här. Ladda ner Katarinas presentation här.

Studie om klimat och turistbeteende med Järvsö i simuleringslaboratorium
Lusine Margaryan från ETOUR på Mittuniversitetet återgav en studie där man undersökt möjligheter att minska besöksnäringens klimatavtryck. Hon presenterade först en bakgrund med beteendevetenskap och människans olika beslutssystem och sedan själva studien med Järvsö där man med hjälp av simuleringar i RCR-labbet undersökt hur deltagarna agerar utifrån olika nudging-metoder. Resultaten visade samband mellan nivån av nudging och deltagarnas ageranden när man jämförde resultaten, exempelvis i tendens att välja mer klimatsmart mat från menyer. Turismdestinationer kan med olika moment som skapar reflektion, lärande och inspiration vara en plats för långvarig beteendeförändring. Läs mer om projektet här.

Samiskt hållbarhetsperspektiv – balans
Jerker Bexelius från Gaaltije inledde med att sätta ett demokratiperspektiv kring målbilden om att området Sundsvall-Östersund-Trondheim kan bli en internationellt känd urfolksregion. Han berättade även om planerna kring den samiska parlamentsbyggnaden i Östersund och hur allt detta kan tangera och påverka besöksnäring med behov av bl.a. guider, mat, event, museum och boende. Han beskrev även det samiska perspektivet kring utveckling och hållbarhet som istället kretsar kring ordet balans med ursprung i samiskt kulturell tro där det holistiska perspektivet är i fokus. Att fler i besöksnäringen ska kunna stå för det samiska perspektivet och nyttja det på ett givande och respektfullt sätt lyftes också, men för att kunna göra det behövs mer kunskap och förståelse för samiska strukturer och perspektiv. Läs mer här om samiska perspektiv och regional utveckling i Jämtland Härjedalen.

Klimatneutrala Östersund 2030 – Viable cities
Caroline Hildahl från Östersunds kommun berättade om vad som är på gång i Viable Cities – där Östersund via projektet Klimatneutrala Östersund är en av 23 städer som går före i klimatomställningen. Hon avslöjade kommande planer med ett hackaton kring hållbara evenemang i anslutning till Klimatseminariet 13 september i år, att ett ”Transition Lab Forum” kommer anordnas i Östersund i mars 2024 där alla Viable cities-städer besöker Östersund (och temat handlar om hållbara besök och evenemang) samt en idé under utveckling som handlar om klimatkontrakt. Här kan du ladda ner Carolines presentationLäs mer här om Klimatneutrala Östersund.

UNESCO City of Gastronomy
Effie Kourlos, vice ordförande för kommunstyrelsen Östersund inledde med ett bredare perspektiv på hållbarhetsfrågor och besöksnäringens betydelse för varumärket i Östersund och Jämtland. Hon nämnde även pågående ärenden kring kulturhus och badhus samt etableringen av Ecodatacenter och de jobbmöjligheter som medföljer – inte minst för besöksnäringen. Effie berättade vidare om utmärkelsen City of Gastronomy från UNESCO som Östersund och regionen haft sedan 2010. Flera matkreatörer och företag från regionen har på olika sätt deltagit i aktiviteter och resor som anordnats inom nätverket, likväl som studenter inom Erasmus-program. Här kan du ladda ner presentationen om Creative city of Gastronomy där även olika aktiviteter som riktat uppmärksamhet mot regionens gastronomi beskrivs.

Tre lokala exempel på hållbarhetsinitiativ
I ett panelsamtal berättade Hanna Hervall från Trangia, Martin Ohlsson från Världscupen Skidskytte och Ante Kallström från Nästgårds Bua om sina hållbarhetsinitiativ.

Trangia: Hanna berättade att företagets hållbarhetsarbete sträcker sig 95 år bakåt i tiden och att de varit en ”omedveten trendsättare” med att skapa produkter som håller över tid, skapar lokala arbetstillfällen och en produktion som ger så låga avtryck på klimat och miljö som möjligt. Företagets grundvärderingar har varit styrande, liksom att vara kvar i bygden Trångsviken och flytta tillbaka delar av produktionen. Deras kunder är också generellt väldigt miljömedvetna vilket ställer förväntningar och krav. Läs mer här om Trangias hållbarhetsarbete

Världscupen skidskytte: Martin lyfte olika delar av tävlingarnas hållbarhetsarbete som tog sin största avstamp vid VM 2019. Det har handlat om smarta val som att handla lokalt och ersätta transportbränslen med eldrift eller HVO, uppvärmning av tält med fjärrvärme samt involvering i snöprojekt. De arbetar även med incitament för besökarna kring transporter, exempelvis gratis parkering vid samåkning och gratis busstransport till stadion. Skidskyttets avancerade klimatberäkningar som alla världscuporter gör på inrådan av IBU är även anmärkningsvärda. Arbetet har även resulterat i att Svenska Skidskytteförbundet erhållit en certifiering enligt ISO 20121:2012 Hållbarhet vid evenemang – en certifiering de ”erbjudits” eftersom de uppfyller kraven snarare än ansökt om. Läs mer här om skidskyttets hållbarhetsarbete

Nästgårds Bua: Ante berättade om grundidén med  Nästgårds som självförsörjande gårdsrestaurang med bl.a. lammkött och grönsaker och kreativitet kring ätbara råvaror från skogen – även sådant som betraktas som ”ogräs”. Nästgårds gårdsrestaurang har öppet sommartid då råvarorna finns till hands. Senare har Nästgårds Bua tillkommit – en restaurang i centrala Östersund med året runt-öppet och samma värderingar kring att så långt som möjligt använda lokala råvaror i kombination med exempelvis vin från hållbara vingårdar. Ante nämnde även utmaningen med att priserna därmed blir högre och konkurrensfrågan i att det finns ”många andra val för gäster” vad gäller restauranger. Läs mer här om Nästgårds.

Material från workshop med Marcus Ståhl, Fjällbyrån om hållbar kommunikation

Nedladdningsbara mallar:


CANVA -material

Här följer länkar till tre olika material som Fjällbyrån tagit fram i ett annat projekt. Syftet är att uppmana/inspirera gästen att bli en mer medveten och hållbar resenär. Material finns i tre olika format och varje enskilt företag kan redigera och skapa sin egen version utifrån mallen. 


Info om klimatförändringarna (ur ett fjällperspektiv)
 
Det här är en artikel som Fjällbyrån skapat för att uppmärksamma klimatförändringarna i fjällen.  klimatförändringarna i fjällen   

Andra användbara länkar:  
Hornuddens hållbarhetsrapport (nämndes på föreläsningen)
Woods and waters hållbarhetspolicy

Fjällbyråns webbsida: www.fjallbyran.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!